A--0A-EX - EX - U2-0

Socialtjänsten

Socialtjänsten

Socialtjänsten, Soc eller Socialen som den också kallas, är en kommunal förvaltning som organisatoriskt ligger under kommunernas socialnämnd. En kommuns socialtjänst, eller socialförvaltningen som det egentligen heter, säkerställer allt praktiskt arbete för att uppfylla socialtjänstlagen.

Socialtjänsten i kommunerna består framförallt av vård och stöd till äldre, missbrukare, personer med funktionsnedsättning samt familje- och individomsorg. Det är socialtjänstlagen som reglerar kommunens skyldigheter och på vilket sätt den ska hjälpa sina invånare med stöd och bidrag.


H-EX - EX - U2-1

Historisk socialtjänst

Historisk socialtjänst

Socialtjänsten som vi känner den idag har utvecklats under lång tid. Begreppet socialvård började användas på 1920-talet i Sverige och var inriktat sig på personer med sociala svagheter och svårigheter.

Denna typ av stöd har dock funnits länge i Sverige och tidigare användas begrepp som fattighus där de fattiga fattigjonerna hamnade och fick arbete efter förmåga till minimala matransoner. Ett alternativ som användes var roteklubba som rotejonen hade där de fick stanna och arbeta på en gård några dagar och sedan ta sig vidare till nästa gård. Detta gjorde att gårdarna tog det samhälliga ansvaret för de fattigaste i samhället.

Den monetära ersättning individer får från socialtjänsten kallas socialbidrag sedan 1982 och innan dessa kallades socialbidraget för socialhjälp.

Socialtjänstens ersättning

Socialtjänstens ersättning

De flesta som söker upp socialen är personer som är i ekonomiska trångmål och behöver tillfällig akut ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet från socialen kallas försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd men i folkmun används begreppet socialbidrag mycket frekvent.

H-EX - EX - U2-2

Ordlista inom Socialtjänsten

Här listas de vanligaste förekommande begreppen i socialvårdssammanhang.

Ordlista inom Socialtjänsten
 • Ekonomiskt bistånd - Ett annat namn på socialbidrag.
 • Försörjningsstöd - Det korrekta och officiella namnet på socialbidrag.
 • Socialbidrag - Ekonomisk ersättning som efter behovsprövning delas ut av socialtjänsten till socialbidragstagare.
 • Socialförvaltning - Kommunala förvaltning som ligger under varje kommunernas socialnämnder och hanterar det praktiska arbetet enligt socialtjänstlagen.
 • Socialhjälp - Tidigare benämning på socialbidrag och användes mellan 1956-1982.
 • Socialkontor - Den fysiska plats eller byggnad som där kommunen bedriver sin socialtjänst.
 • Socialnämnd - Del av kommunens beslutande och exekverande organ med ansvar för socialtjänst.
 • Socialsekreterare - Arbetar inom socialförvaltningen inom något av områdena ekonomiskt bistånd, barn och ungdomar eller vuxna missbrukare.
 • Socialstyrelsen - Den myndighet i landet som ansvarar för socialtjänst och är inordnat under Socialdepartementet.
 • Socialtjänst - Soc eller socialen som är samma sak som socialförvaltningen.
 • Socialtjänstlagen - Benämns också SoL, Socialtjänstlagen (2001:453), utgör regelverket för alla socialtjänsters verksamheter.
 • Socialvård - Begrepp som användes officiellt mellan 1929 till 1982 i samband med socialtjänst.

Nedan kan du hitta mer intressant saker och viktigt fakta om socialtjänsten men också vilka regler som gäller för socialbidrag eller socialhjälp.

H-EX - EX - U2-3


Meny - Socialtjänsten
Till förstasidan på www.socialtjänsten.seHögst upp på sidan om socLängst ned på sidan om socialtjänsten
SverigeUtomlandsFöretagNyheter